Boligerne

Husene er opført fra foreningens start i 1992, og er opført i røde teglsten og med røde betontagsten.
Enkelte huse har ved opførelsen fået vinduer som er egenfinansieret, som derfor er egen
vedligeholdelse.
Der er ikke faste P-pladser, udover de boliger hvor det har været en mulighed med
en sådan, ellers er der masse af muligheder for parkering.