Husorden

Det tillades, at købere af en af foreningens andele kan medbringe og
holde hund eller kat indtil dyrets død. Supplerende gælder følgende regler for
husdyrholdet:

  • Hunden skal altid føres i snor inden for foreningens område.
  • Eventuelle efterladenskaber skal fjernes øjeblikkeligt.
  • Hundeglam må ikke være til gene, og
  • Hundegårde er ikke tilladt”

Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. august 2015